czwartek, 8 marca 2012

Dzień Kobiet, nasze święto

Dla Was Kochane z okazji naszego święta, ten piękny wiersz o kobietach...
Julian Tuwim - Wszystko... 

Oddać ci wszystko: każdy sen i drgnienie, 
Każdy nerw ciała, każdy ruch i krok! 
Przeszłość - to tylko o tobie wspomnienie, 
Przyszłość - to tylko twój najświętszy wzrok! 

Oddać ci wszystko, każde pulsu tętno 
I grosz ostatni, i ostatek sił, 
Trwonić dla ciebie swą młodość namiętną 
Znaczyć ci drogę - krwią serdeczną z żył! 

Zaprzeć się! Bluźnić! Z Judaszem paktować! 
Żwir na twej drodze w miękki piasek gryźć! 
Natchnioną wiarą zakrzyczeć: "Ach prowadź!" 
Gdy mi na własną zgubę każesz iść! 

A potem - oddać ci ostatnie tchnienie 
Skonać spokojnie, wiernie u twych nóg 
I wstecz spojrzawszy wierzyć niewzruszenie, 
Że tak - za Ciebie tylko umrzeć mógł. P.S Wieczorem nowy post :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz